Depressie

Wat is de zin van mijn leven?

Depressie1

De weeffouten van het moderne denken
In onze moderne maatschappij staat het denken behoorlijk centraal en worden we meestal beoordeeld op de mate waarin we ons staande kunnen houden met behulp van ons verstand. Regelmatig komt ons denken echter in conflict met ons gevoel. We hebben dan (sterk) de neiging ons voelen als zwakte te benoemen en ondergeschikt te maken aan ons denken. Deze denkfout kan gemakkelijk leiden tot depressiviteit.

Depressiviteit
Bij het ervaren van depressiviteit is er in meer of mindere mate sprake van o.a. lusteloosheid, uitzichtsloosheid, afname van levensvreugde en gebrek aan toekomstperspectief. Kortom, de zin van het leven wordt steeds meer aan het oog onttrokken. Aangezien depressiviteit een gevolg is van een verkeerde balans tussen denken en voelen, is het ook mogelijk deze balans weer goed te maken, waarmee de depressiviteit vervolgens ook verdwijnt.

Ware gevoelens
Door het voelen ondergeschikt te maken aan het denken ontstaan er depressieve gevoelens. Deze depressieve gevoelens dekken vervolgens de ware gevoelens van je ziel af. Hoe langer je ware gevoelens worden afgedekt hoe meer de zin van je leven voor jezelf onduidelijk wordt en afneemt. Je ervaart daarmee een depressie en ziet vaak geen uitweg meer.

Laat de zon weer schijnen in je leven
Het is beslist mogelijk om uit een depressie te geraken. Door opnieuw contact te maken met de ware gevoelens van je ziel worden deze niet langer afgedekt. Tegelijkertijd lossen daarmee de depressieve gevoelens op. Het is een intensief traject en als je wilt werken aan jezelf om je situatie te verbeteren ligt hier een geweldige mogelijkheid. Graag bied ik je mijn diensten aan om je in dit proces op weg te helpen en te begeleiden, zodat je opnieuw de zon kunt laten schijnen in je leven en je daar weer volop van kunt genieten.

Depressie2

 Ateken goud 30"Een depressie geeft aan dat het nodig is om beter in contact te komen met jezelf."

 

Gerelateerd: Oververmoeid - Overspannen - Burn out - Stress - Persoonlijke ontwikkeling - Levensvreugde