Over Meester Anthon

Meester Anthon - DNA-code van de ziel

Meester Anthon

Ziel in de Geesteswereld
Meester Anthon is een hoge Ziel in de Geesteswereld, die in contact staat met de mensheid op Aarde. Het doel van dit contact is informatie te verschaffen over de bedoeling van ons leven op Aarde. Deze informatie geeft een helder inzicht in het waarom en geeft praktische handvatten om het leven zo aangenaam mogelijk te kunnen laten verlopen. Bewustwording en spirituele groei zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Reïncarnatie
Meester Anthon heeft zijn cyclus van reïncarnaties op Aarde voltooid en bevindt zich nu permanent in de Geesteswereld. In de Geesteswereld wordt echter geen gebruik gemaakt van namen, maar herkent men elkaar op basis van gevoel. Om het voor ons makkelijker te maken gebruikt deze hoge Ziel / Meester de naam die hij droeg tijdens zijn laatste leven op Aarde. In dat leven was hij de Vlaamse schilder Anthony van Dyck, vandaar dus de naam Meester Anthon.

Hemel op Aarde
De informatie van Meester Anthon is vastgelegd in een aatal boeken. In het boek Maak je Hemel op Aarde wordt het doel van het leven op Aarde uitgebreid beschreven en introduceert Meester Anthon voor het eerst een wijsheidsysteem waarin wordt beschreven welke vaardigheden onze ziel zich op Aarde wil eigen maken. Hoe bewuster wij ons worden van de vaardigheden die onze ziel in dit leven wil leren, hoe aangenamer ons leven zal verlopen.

DNA-code van de Ziel
In het boek De DNA-code van de Ziel staat het wijsheidsysteem uitgebreid beschreven, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van je zielswensen. Door je hiervan bewust te worden kun je je leven bewuster gaan aanpakken waardoor je leven soepeler zal verlopen en er minder tegenslagen op je pad zullen komen. Het kennen van de DNA-code van je ziel geeft je geweldige mogelijkheden om je leven zelf vorm te geven.

Ateken goud 50"Spirituele bewustwording is het levenspad van ieder mens en hoe eerder je ermee begint hoe gelukkiger je ziel zal zijn; een cadeau aan jezelf van onschatbare waarde!"

 

Gerelateerd: DNA-code van de ziel - Spirituele Coaching - Personal Coaching - Spiritualiteit - Levensvreugde