Regressie en channeling

Je ziel wijst je de weg

Regressie

Contact met je ziel
Via regressie maak je contact met de oorsprong van diepgewortelde problemen, waardoor je in staat wordt gesteld de in het verleden opgelopen trauma's te verwerken en los te laten. Door middel van channeling leer je contact te maken met je ziel en je gids. Door bewust dit contact te onderhouden krijg je (meer) hulp uit de geesteswereld, waardoor je beter in staat bent de juiste keuzes in je leven te maken.

Regressie
Door het via regressie herbeleven en verwerken van bepaalde gebeurtenissen uit je verleden (van zowel je huidige leven als van vorige levens), lossen traumatische ervaringen uit je verleden op en hebben zij op je huidige leven geen negatieve invloed meer. Hierdoor ben je in staat je leven als vreugdevoller, ‘lichter' en ‘vrijer' te ervaren. Je levensenergie komt daardoor op een beduidend hoger peil. Het aantal benodigde regressie sessies is sterk afhankelijk van de onderliggende problematiek en de mate van karmabelasting.

Channeling
De channeling sessies hebben tot doel contact te (leren) maken met je ziel en je gids. Via dit contact kun je hulp en leiding vragen aan de geesteswereld, waardoor je beter in staat bent om de voor jou (lees: voor je ziel) beste keuzes te maken in je leven. Keuzes die passen bij de DNA-code van je ziel en bij je huidige levensopdracht. Na 2 tot 4 channeling sessies ben je meestal zelf al in staat actief contact te onderhouden met je gids.

Ateken goud 30"Zonder steun uit de geesteswereld vaart niemand wel. Vraag er dus gerust om."

 

Gerelateerd: Healing - Soulbreathing - Transformatie Therapie - DNA code van de Ziel - Levensvreugde